matkalaskut

Verovapaita matkakustannusten korvauksia voi maksaa vain työnantaja (vrt. työsuhde). Verovapaita matkakustannusten korvauksia ovat ainoastaan tuloverolain 71 §:ssä tarkoitetut korvaukset, jotka maksetaan sovitun palkan lisäksi ja Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen (jäljempänä Verohallinnon kustannuspäätös) mukaisina.

Laskutuspalveluyritys voi maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti vain, jos sen ja työn suorittajan välillä on työsuhde ja korvaus maksetaan sovitun palkan lisäksi. Käytännössä tämä edellyttää, että työn suorittaja ja asiakas ovat sopineet matkakustannusten korvausten maksamisesta palkkion lisäksi ja kustannusten erittely näkyy laskulla. Työn suorittajan on esitettävä matkakustannusten korvausten maksajalle matkalasku, josta tulee käydä ilmi muun muassa matkan tarkoitus, kohde, tarvittaessa matkareitti, matkustamistapa, matkan alkamis- ja päättymisajankohdat.

Yrittäjille ja ns. kevytyrittäjille ei sen sijaan voida maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti.

Keikkaliksa.com lähtee verottajan ohjeen mukaisesti siitä, että keikkapalkkiota ei voida maksaa kokonaan verovapaina kustannusten korvauksina. Ennakonpidätyksen alaisen palkan osuus määritetään tapauskohtaisesti, mutta tuntipalkaksi pitäisi kuitenkin jäädä vähintään 10 euroa.

Verohallinnon kustannuspäätös 2019