arvonlisävero (alv)

Esiintymispalkkiot ja eräät immateriaalioikeudet ovat arvonlisäverolain 45 §:n perusteella verottomia. Esiintyvillä taiteilijoilla on kuitenkin mahdollisuus hakeutua toiminnastaan alv-velvollisiksi.

Esiintyvät taiteilijat, muut julkiset esiintyjät ja urheilijat sekä heidän esityksiään myyvät ohjelmatoimistot ovat saaneet mahdollisuuden hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioista ja esitysten myynnistä saatavista korvauksista.
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen on ollut mahdollista huhtikuun 2019 alusta lähtien.
Näihin myynteihin sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa.
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut voi vähentää liiketoimintaansa koskevien hankintojen sisältämän arvonlisäveron verotuksessaan.

Keikkaliksa.com -palvelun kautta laskutetut keikat laskutetaan edelleen verokannalla 0%, joten keikan hinta ei nouse myöskään sellaisella esim. yhdistysmuotoisella järjestäjällä, jolla ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta.