sopimussuhteet

Keikkaliksa.com -palvelun kautta työsuorituksia laskuttavat työntekijät ovat tarvittaessa töihin kutsuttavan työntekijän puitesopimuksen mukaisesti työtehtävän (keikan) ajan määräaikaisessa työsuhteessa Yrityspalvelu Pappi Ky:ön. Työsuhteen syntyminen vahvistetaan toimeksiannon vastaanottoilmoituksessa.

Toimeksiantaja (band leader) sopii työtehtävän (keikan) YPP:n lukuun ja toimii YPP:n edustajana ja esimiehenä muuhun työryhmään (bändiin) ja asiakkaaseen päin toimeksiannon vastaanottoilmoituksessa kerrotuin edellytyksin. Eli vielä selvennöksenä: band leader/ toimeksiantaja on työsuhteessa myös keikan tai muun työsuorituksen myydessään tai välittäessään.

Työnantajalla (YPP) on toimeksiannon saatuaan oikeus jättää vahvistamatta työsuhteen alkaminen ja hylätä toimeksianto. Työnantaja voi hyväksyä toimeksiannon myös ehdollisena, jolloin toimeksiantaja voi puolestaan jättää työsopimuksen solmimatta.

Keikkaliksa.com -palvelua voidaan verrata ohjelmatoimistoon siinä mielessä, että työntekijät (myyjät, esiintyjät) ovat työsuhteessa keikkoja myydessään ja tehdessään. Palvelua voidaan verrata työvoiman vuokrausfirmoihin määräaikaisten työsopimusten ja käytettävän puitesopimuksen johdosta. Ja tietenkin keikkaliksa.com on lisäksi verrattavissa myös tavalliseen laskutuspalvelufirmaan.